ĐÔNG ANH THÀNH ” QUẬN ” SẼ MANG LẠI NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC NHƯ THẾ NÀO ???

♻️Huyện Đông Anh thành Quận là một bước phát triển toàn diện từ nông thôn trở thành đô thị là mốc son trong quá trình xây dựng và lớn mạnh là sự kế thừa lớp lớp thế hệ cha ông đi trước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Huyện.
Đông Anh thành quận là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong Huyện trong những năm qua, là Khát vọng vươn lên từ ngàn đời của người dân Đông Anh. Nhưng không phải ai cũng hiểu và nắm bắt được ý nghĩa lịch sử của sự phát triển này và để trả lời cho câu hỏi thành quận thì người dân được gì.
♻️Thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận sẽ góp phần:
1. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân.
2. Xây dựng chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và văn minh đô thị.
3. Nếp sống của người dân thay đổi theo hướng văn minh, tiến bộ, phù hợp với mô hình đô thị.
4. Không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng đồng bộ, thông minh, hiện đại. Đảm bảo các tiêu chuẩn, như: thực hiện ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông; phát triển mạng lưới giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh. Ưu tiên đẩy mạnh tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, điểm nhấn là các đô thị thông minh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước sạch, các trường học, trung tâm y tế…
5. Góp phần tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.
‼️Từ một Huyện ngoại thành với sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, để thành một quận đô thị là cả một chặng đường khó khăn, vất vả.
Phát triển từ cái cũ thành cái mới chưa bao giờ là dễ dàng, mở đường để đưa cái mới vào lại càng khó khăn hơn. Nhưng Đông Anh vẫn quyết tâm thực hiện và sẽ thành công, đó là nhờ tình thần đoàn kết, tư duy đột phá, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và khát vọng vươn lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *