HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

⚡️ ⚡️ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024⚡️ ⚡️
🌹Để đánh giá những thành tựu, kết quả, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch đã được đề ra một năm trước đây. Ngày 11/01/2024, công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất Động Sản Tùng Bách đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và đề ra kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các cấp Leader, quản lý của công ty.
🌹Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và hiệu quả, với sự tham gia đầy đủ cùng các ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo đã giúp hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.
🌹Tại Hội nghị, Ông Lê Hữu Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT công ty đã giành những lời khen cho các phòng/ban, các hoạt động của công ty trong năm 2023 đồng thời đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch hoàn thành trong năm 2024
#Một số hình ảnh hội nghị:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *